Hoàn thuế giá trị gia tăng

Phân biệt tranh chấp đất đai và tranh chấp về đất đai

Tranh chấp đất đai là tranh chấp về quyền, nghĩa vụ của người sử dụng đất giữa hai hoặc nhiều bên trong quan hệ đất đai...
Bùng nổ tranh chấp chung cư, dân xã hội đen xuất hiện
Toàn cảnh 108 điểm nóng tranh chấp chung cư năm 2018
‘Vạch’ lỗ hổng bùng nổ tranh chấp chung cư khiến người mua nhà chùn tay

Tranh chấp đất đai là tranh chấp về quyền, nghĩa vụ của người sử dụng đất giữa hai hoặc nhiều bên trong quan hệ đất đai. (Khoản 24 Điều 3 Luật đất đai 2013 )

Có thể thấy khái niệm nêu trên bao hàm cả tranh chấp về quyền sử dụng đất, tranh chấp về tài sản gắn liền với đất, tranh chấp về địa giới hành chính.
Phân biệt tranh chấp đất đai và tranh chấp về đất đai

Đất đang có tranh chấp được hiểu là loại đất mà giữa người sử dụng hợp pháp đất đó với cá nhân khác, với Nhà nước (về vấn đề bồi thường đất) hoặc giữa những người sử dụng chung mảnh đất đó với nhau đang có tranh chấp về quyền sử dụng đất, về tài sản gắn liền với đất, về ranh giới, về mục đích sử dụng đất hoặc về quyền, nghĩa vụ phát sinh trong quá trình sử dụng đất...

Đất đang có tranh chấp cũng có thể hiểu là đất tranh chấp giữa hai cá nhân chưa xác định được ai là người sử dụng đất hợp Tranh chấp về đất đai là tất cả những tranh chấp gì có liên quan tới đất đai, tức bao gồm cả tranh chấp đất đai hay nói cách khác tranh chấp đất đai là một bộ phận của tranh chấp về đất đai, những bộ phận còn lại gồm tranh chấp các hợp đồng giao dịch liên quan tới đất đai, thừa kế di sản là quyền sử dụng đất, chia tài sản chung là quyền sử dụng đất....

Hoàn thuế giá trị gia tăng

Cơ sở kinh doanh trong tháng mà có hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu đi. Nếu nhưu có số thuế giá trị gia tăng đầu vào mà chưa được khấu trừ từ hai trăm triệu đồng trở lên thì cũng được hoàn thuế giá trị gia tăng theo tháng. Cơ sở kinh doanh có được quyết định hoàn thuế GTGT của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp phải có số thuế GTGT âm liên tục là 3 tháng trở lên. Có số thuế được khấu từ 200.000.000 VNĐ trở lên.

Sở dĩ phải phân biệt như vậy vì trong thực tế có nhiều nhầm lẫn khi xác định bản chất của các loại tranh chấp, Tòa vẫn yêu cầu các bên phải hòa giải tại UBND cấp xã trước thì mới đủ điều kiện khởi kiện khi tranh chấp đó không cần phải hòa giải gây phiền hà, mất thời gian cho các bên.

Theo đó, chỉ những tranh chấp liên quan đến “Ai là người có quyền sử dụng đất” thì bắt buộc phải tiến hành hòa giải. Còn các tranh chấp khác về thừa kế, tranh chấp các giao dịch liên quan đến QSDĐ,...  thì không bắt buộc.

Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai khi có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Nội dung đề nghị tư vấn: Xin hỏi luật sư tư vấn giúp tôi về thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai như sau: Gia đình tôi có mua của ông X mảnh đất với diện tích là 63.8 m2 và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào năm 2011 do Ủy ban Nhân dân thành phố Y cấp nhưng gia đình ông X đã tự ý làm nhà lên phần đất được cấp của gia đình tôi.

Bài viết cùng chủ đề

    Luật sư tư vấn về tranh chấp đất đai
    Quy định về Thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai
    Quy định về hoà giải tranh chấp đất đai

Tôi đã làm đơn đề nghị lên Ủy ban Nhân dân(UBND) Phường nhờ giúp đỡ giải quyết và được địa chính Phường cho biết gia đình ông X được cấp sổ đỏ năm 2012, sau gia đình chúng tôi nhưng phần đất của gia đình ông X lại chồng chéo lên phần đất của gia đình tôi.

Trước kia, ông X được cấp sổ đỏ vào năm 2010 với tổng diện tích 12xx m2 và đã chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho gia đình tôi là 6xm2 vào năm 201x. Số đất còn lại ông được cấp sổ đỏ vào năm 2012. Vậy xin nhờ luật sư tư vấn giúp gia đình chúng tôi quy trình và thủ tục để để chúng tôi khởi kiện lại được diện tích đất của mình. Gia đình chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Hoàn thuế giá trị gia tăng

Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai khi có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Luật sư tư vấn pháp luật Đất đai trực tuyến

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:
 
Luật Đất đai hiện hành quy định về trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai phải thông qua hoà giải ở cơ sở, cụ thể:
 
Điều 202. Hòa giải tranh chấp đất đai

1. Nhà nước khuyến khích các bên tranh chấp đất đai tự hòa giải hoặc giải quyết tranh chấp đất đai thông qua hòa giải ở cơ sở.

2. Tranh chấp đất đai mà các bên tranh chấp không hòa giải được thì gửi đơn đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất tranh chấp để hòa giải.

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm tổ chức việc hòa giải tranh chấp đất đai tại địa phương mình; trong quá trình tổ chức thực hiện phải phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và các tổ chức thành viên của Mặt trận, các tổ chức xã hội khác. Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai tại Ủy ban nhân cấp xã được thực hiện trong thời hạn không quá 45 ngày, kể từ ngày nhận được đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai.

4. Việc hòa giải phải được lập thành biên bản có chữ ký của các bên và có xác nhận hòa giải thành hoặc hòa giải không thành của Ủy ban nhân dân cấp xã. Biên bản hòa giải được gửi đến các bên tranh chấp, lưu tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất tranh chấp.

5. Đối với trường hợp hòa giải thành mà có thay đổi hiện trạng về ranh giới, người sử dụng đất thì Ủy ban nhân dân cấp xã gửi biên bản hòa giải đến Phòng Tài nguyên và Môi trường đối với trường hợp tranh chấp đất đai giữa hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư với nhau; gửi đến Sở Tài nguyên và Môi trường đối với các trường hợp khác.

Phòng Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân cùng cấp quyết định công nhận việc thay đổi ranh giới thửa đất và cấp mới Giấy chứng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Hoàn thuế giá trị gia tăng
 
Như vậy, đối với tranh chấp trên, trước tiên hai bên có thể tự hoà giải, nếu không tự hoà giải được thì bạn gửi yêu cầu đề nghị hoà giải đến UBND cấp xã (phường) nơi có đất tranh chấp. Trong thời hạn 45 ngày, Chủ tịch UBND có trách nhiệm tổ chức hoà giải cho các bên.
 
Trường hợp hoà giải thành, gia đình bạn và ông Hoàng Phiên thống nhất lại được ranh giới đất đai của mình và có chênh lệch so với giấy CNQSDĐ được cấp thì Ủy ban nhân dân cấp xã gửi biên bản hòa giải đến Phòng Tài nguyên và Môi trường đối với trường Phòng Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân cùng cấp quyết định công nhận việc thay đổi ranh giới thửa đất và cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình bạn và ông Hoàng Phiên.
 
Trường hợp hoà giải không thành thì lập biên bản hoà giải không thành, có chữ ký của các bên và xác nhận của địa phương về hoà giải không thành.
 
Tranh chấp đất đai đã được hòa giải tại Ủy ban nhân dân cấp xã mà không thành thì được giải quyết như sau:
 
“1. Tranh chấp đất đai mà đương sự có Giấy chứng nhận hoặc có một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này và tranh chấp về tài sản gắn liền với đất thì do Tòa án nhân dân giải quyết;”… (khoản 1 Điều 203 LĐĐ 2013)
 
Do diện tích đất của gia đình bạn và ông Hoàng Phiên đều có giấy CNQSDĐ nên sau khi hoà giải ở địa phương không thành, bạn có thể nộp đơn trực tiếp đến Toà án nhân dân TP Hạ Long để yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai.

>> Luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp đất đai, gọi: 1900.6169

Câu hỏi thứ 2 - Tranh chấp về diện tích ngõ đi chung với nhà hàng xóm giải quyết thế nào?

Xin luật sư tư vấn giúp em về việc tranh chấp đất:Khoảng năm 1997, ông bà có để lại đất do dòng họ, trong đó ba em được chia con đường ở giữa hai mảnh đất ngang là 4m dài khoảng 20m để đi vào đất riêng của nhà em, còn hai mảnh đất 2 bên con đường được chia cho những người khác trong dòng họ. Việc chia đất cho ba em được thỏa thuận bằng miệng, được sự chứng kiến của nhiều bà con, xóm giềng và lúc chia đất con đường thực tế chỉ rộng 2m, tuy nhiên được đóng cọc phân chia rộng 4m trước sự chứng kiến của dòng họ, hàng xóm. Đến nay, hai miếng đất 2 bên đường đã được chuyển nhượng đi nhiều lần, và chủ sở hữu của mảnh đất một bên đường hiện nay có giấy sở hữu đất lấn qua bên đường nhà em gần 1m. Hai bên đã thỏa thuận để giải quyết vấn đề, tuy nhiên không đạt được sự thống nhất. Chủ miếng đất bên đường đòi đưa ra chính quyền để giải quyết. Nếu nhờ chính quyền giải quyết như vậy, nhà em có khả năng bị mất phần đất của nhà em không ạ, do trước đây chỉ thỏa thuận bằng miệng và đóng cọc. Để đảm bảo giữ lại đủ phần đất của nhà em thì nhà em phải làm như thế nào ạ.Xin luật sư tư vấn gíup, xin cảm ơn rất nhiều!

Trả lời: Đối với yêu cầu hỗ trợ của anh/chị chúng tôi


Hoàn thuế giá trị gia tăng, Có được nhận đơn khởi kiện do người đại, Bảo đảm quyền quyết định và tự định đoạt của đương sự là một nguyên tắc quan trọng trong tố tụng dân sự. Đương sự có quyền quyết định việc
© 2007 - 2021 https://trongdong.ongthepmakem.net
- Phone: +84-908-744-256